Booking

Please do not hesitate to ask any questions at zamekstepanov@gmail.com or call +420 602 830 880.


ZÁMEK ŠTĚPÁNOV ©2020
How to find us?
Bezděkov – Štěpánov (part of Bezděkov) No. 1 near Chotěboř
district of Havlíčkův Brod
Tel.: +420 602 830 880
E-mail: zamekstepanov@gmail.com